De Fuselier
Theo Bakker
Stadsdichter van Harderwijk (2013-2016)
Press Baker Theo Bakker Gedichten Column Contact

DE FUSELIER

Ik kwam naar Harderwijk om fuselier te worden

Op zoek naar avontuur en ook naar geld

hoewel mijn inborst vredelievend is en ik niet houd van geweld

Maar in Atjeh wachtten ons strijdlustige horden


Wij strijden voor de Koning en het Vaderland

De rimboe is ons nieuwe strijdtoneel

hoe het daar zijn zal, daarvan weten we niet veel

wel dat wij zullen heersen met een harde hand


‘Van Heutz’ is onze leidsman, onze God

de blanke klewang is ons eerlijk wapen

Des Konings wil is voor ons allen een gebod


Wij zijn soldaten, voor het KNIL geschapen

met onze inzet zal niet worden gespot

Zolang wij strijden, zal de vijand nimmer slapen!

Ter gelegenheid van het 200 jarige
bestaan van het Koloniaal Werfdepot
in Harderwijk op 21 juni 2014

In de periode 1814-1909 kwamen honderden vrijwilligers naar Harderwijk om in dienst te treden van het Koninklijk Nederlands Indisch Leger (KNIL).