Dichter bij de stad
Theo Bakker
Stadsdichter van Harderwijk (2013-2016)
Press Baker Theo Bakker Gedichten Column Contact

DICHTER BIJ DE STAD

Dichter bij de stad, daar wil ik zijn

wandelen tussen mensen, in de winkels en op straat

schuifelen in stegen en bij tijd en wijle, verpozen op een plein

sjokken langs de boten in de haven,

daar in die stad, daar wil ik wel zijn.


Dichter bij de stad, wil ik wel zijn,

grenzend aan het water en aan bos,

soms plots geconfronteerd met hert of everzwijn

het fluiten van een walrus is misschien een vreemde toon

maar in deze stad inmiddels heel gewoon.


Het Randmeer lijkt in niets meer op de zee die het ooit was

waar desalniettemin de mensen zich verpozen

nu is het maar een kleine waterplas

voor zeilers, surfers die er zich vermaken

het houdt haar schoonheid vast en is nog altijd lucratief voor ‘zaken’.

hier gingen ‘s morgens vroeg de botters onder zeil

en als de burgers zich nog draaiden

roffelden klompen door de stille straten

om maar het eerst aan boord te zijn.


Hemelsbreed niet ver van hier, klonken dwingende bevelen

en dwongen mannen zich in grijs tuniek

om vastberaden en standvastig er de vijand te bestrijden

en ’s avonds zocht men lallend zijn vertier

in bruine kroegen bij de meisjes van plezier.


Een paar straten verder, op de Latijnse School, waren de hoofden diep gebogen

boven de lange tekst, en droomden jonge mannen van het leven

of wierpen blikken uit het raam, ‘was daar iets te beleven?’

maar professoren met hun strenge blik,

dwongen weer naar de tekst of gaven ferm een tik.


In kerken en kloosters werd naar God gezocht

en werd hij daar gevonden

dan prevelden gebeden keer op keer

beleed men berouwvol de begane zonden

en werkte immer door in naam van onze ‘Lieve Heer’.


Dichter van zo’n stad wil ik wel zijn

een brug slaan tussen toekomst en verleden

mijmeren over vroeger en nu

en dan de straten met poëzie bekleden……Op 25 januari 2013 is op initiatief van Stichting Literaire Kring Apollo voor hun 20 jarige jubileum een Poëzie route door Harderwijk gerealiseerd. Hiermee volgen wij steden als Leiden en Leeuwarden. De route gaat door de stad en bestaan uit 12 stenen gedichtdragers en 18 kunststofplaten.

Dichter bij de stad_900x675.jpg