Ereveld
Theo Bakker
Stadsdichter van Harderwijk (2013-2016)
Press Baker Theo Bakker Gedichten Column Contact

EREVELD

Een sober veld met zerken, symmetrisch in patroon

Nauwelijks versierd, een vlag, een naam, een jaar

Een Belgisch legioen, achtergebleven militairen

Opgesteld in rijen, ligt men hier samen naast elkaar


Van huis en haard was men gevlucht

Vanuit Waalse heuvels en het Vlaamse vlakke land

Met weinig huisraad, kleren die men droeg

Tenslotte onderdak gevonden in het nabije Nederland


Hier in den vreemde kreeg men een barak en schrale kost

Dat kon maar enkelen bekoren

Totdat de Spaanse griep hun leven brak

En men tenslotte hier dat leven heeft verloren


Met stierf aan ziekte, heimwee en verdriet

Kon het uiteindelijk niet verteren

Dat het eigen vaderland wreed werd vertrapt

Door vreemde legers met kanonnen en geweren


Hun lotgenoten zijn al lang weer weggetrokken

Hebben hun land weer moeizaam opgebouwd

De loopgraven allang weer dichtgegooid

De doden zijn geborgen, er is jarenlang gerouwd


' t is meer dan honderd jaar geleden

De tranen zijn gedroogd, er wordt niet meer geweend

Verstomd zijn ook de laatste der gebeden

en het verdriet is ook na al die jaren wel versteendComité 100 jaar Belgenkamp Harderwijk, Zaterdag 18 oktober


In de nadagen van de ‘Grote Oorlog’ (1914 – 1918)  overleden ruim 300 Belgische militairen aan de Spaanse griep. Ze liggen begraven op het Belgisch Militair Ereveld op begraafplaats Oostergaarde in Harderwijk. Het gedicht ’Ereveld’ verwijst naar deze tragische gebeurtenis.