Installatie als dichter
Theo Bakker
Stadsdichter van Harderwijk (2013-2016)
Press Baker Theo Bakker Gedichten Column Contact

Tijdens een bijeenkomst in de bibliotheek op 31 januari 2013 werd Theo Bakker geïnstalleerd als stadsdichter in Harderwijk voor de jaren 2013 t/m 2016. Geert Zomer vervulde de functie in 2011 en 2012. Hij volgde Jos Kunne op. Joz Brummans, alias Michel Martinus, was daarvoor de eerste stadsdichter in Harderwijk.


De stadsdichter in Harderwijk wordt voor een periode van twee jaar benoemd en tijdens deze periode wordt hij of zij geacht de geschiedenis van Harderwijk in dichtvorm te vatten. Belangrijke gebeurtenissen, zoals jubilea of de onthulling van een kunstwerk, worden met een gedicht opgesierd of onderstreept.


Michel Martinus, initiatiefnemer en voormalig voorzitter van Apollo was de eerste stadsdichter en gaf met grote passie gedurende een lange periode invulling aan deze functie. Jos Kunne, Geert Zomer en nu Bakker zijn de opvolgers, elk met een geheel eigen stijl.


De stadsdichter wordt benoemd door burgemeester en wethouders van Harderwijk op voordracht van het Comité Stadsdichter Harderwijk.


Theo Bakker heeft op het gebied van poëzie geen omvangrijk oeuvre maar ziet in deze benoeming tot stadsdichter een mooie stimulans.

310113-Installatie Stadsdichter-01_469x700.JPG 310113-Installatie Stadsdichter-10_469x700.JPG 310113-Installatie Stadsdichter-24_469x700.JPG 310113-Installatie Stadsdichter-03_900x602.JPG 310113-Installatie Stadsdichter-31_900x602.JPG 310113-Installatie Stadsdichter-37_900x602.JPG 310113-Installatie Stadsdichter-34_900x602.JPG 310113-Installatie Stadsdichter-26_469x700.JPG 310113-Installatie Stadsdichter-29_469x700.JPG 310113-Installatie Stadsdichter-42_469x700.JPG 310113-Installatie Stadsdichter-06_900x602.JPG 310113-Installatie Stadsdichter-15_900x602.JPG