Sobat
Theo Bakker
Stadsdichter van Harderwijk (2013-2016)
Press Baker Theo Bakker Gedichten Column Contact

SOBAT

Hij is een strijder van formaat

zette zijn voetstappen in de dessa en langs de demarcatielijn

was een voorbeeld voor zijn troep.

Vrede en veiligheid werd zijn devies

voor inlanders en manschappen.


In het naoorlogse Nederland

stroopte hij zijn mouwen op en ging aan de slag.

‘Schoon’ had nog de geur van groene zeep,

een arbeidsweek achtenveertig uur.

Asito werd geboren.


Zijn sympathie lag in het Westen,

zijn blik ging naar het Oosten.

De oorlog was lang en koud,

de inzet om strijd te voorkomen

en de bevolking tegen onheil te beschermen.


Steeds vaker werd de bestuurszetel het instrument,

de voorzittershamer zijn wapen.

Noch in bestuur, noch in beleid kon men om hem heen

maar meer nog was stille diplomatie een wijze

die werd toegepast en aangewend.


Voor velen is hij een vriend geworden

die kan luisteren en troosten.

Die niet wijkt,

maar die er is als het moeilijk wordt.

Sobat in moeilijke tijden.Ter gelegenheid van de uitreiking van de erepenning van de gemeente Harderwijk aan de Dhr. Piet Dijkstra op 18 april 2013 te Harderwijk.