Sonnevanck
Theo Bakker
Stadsdichter van Harderwijk (2013-2016)
Press Baker Theo Bakker Gedichten Column Contact

HOOFDGEBOUW SONNEVANCK

Het oude hoofdgebouw van Sonnevanck, het ziekenhuis

Is hopeloos aan het vervallen

De spits priemt trots nog in de grijze lucht

Maar in de ramen overheersen nu de schotten en de gaten

En wie er langs loopt voelt wel aan, hier zal niets meer baten


Jaren geleden was het druk nog in bedrijf

En in de lange wandelgangen en de trappen

Heerste het aanzwellende en constante geluid

Van komende en gaande stappen


Nu overheerste de stilte, soms een vogel

Of hoor je een van de markiezen slaan

Die staan nog uit als is de zon aan ’t schijnen

Hoe lang nog voor dit alles zal verdwijnen?


De torenspits die punctueel de tijd aangaf

Weet, mijn tijd is geweest, hoe lang zal het duren

Die resten voor de resten van dit gebouw

Hoe lang nog voor het slechten van deze muren?


Mijn dochter is hier nog geboren

Nu gaat ze op haar fiets naar school

Maar ik weet nog hoe het was in de kliniek

Denk met een glimlach terug aan mijn paniek


Ongewild wordt dit gebouw, te midden van de oprukkende natuur

Een teken van vergankelijkheid van de cultuur

En wie er langsloopt voelt wellicht met spijt

Alles, ja alles heeft zijn tijdHet voormalige hoofdgebouw van Sonnevanck is in 1910 geopend als vrouwenpaviljoen voor het toenmalige sanatorium. Vanwege gebrek aan patienten kwam er rond 1955 leegstand en werd het in 1959 huisvesting voor het Boerhaave Ziekenhuis.

Dit fuseerde in 1985 samen met Salem en Pius tot het St. Jansdalziekenhuis. Het gebouw kwam leeg en verwaarloosde sterk. Het huidige gebouw is een replica van het oude hoofdgebouw.   

Sonnevanck-1916 modified_900x571.jpg